Google Page Experience 2021.

In dit artikel

Zorg voor een snelle website, want time matters!

Na een jaar uitstel wegens de wereldwijde Corona-pandemie rolt Google in juni 2021 dan toch de Google Page Experience update uit. Wat de nieuwe update betekent en wat Page Experience betekent en wat dit te maken heeft met de laadsnelheid van websites, daarover gaat dit blog.

Wat houdt de Google Page Experience in?

Google stelt bij de ranking van websites hoge eisen aan het functioneren van deze websites. Deze eisen verschuiven in rap tempo steeds meer richting gebruiksvriendelijkheid. Onder gebruiksvriendelijkheid wordt onder andere verstaan: de laadtijd van pagina’s, geschiktheid voor mobiele apparaten en stabiliteit (het zonder haperingen laden van afbeeldingen). Om websites op deze kwaliteiten te kunnen beoordelen zijn de laatste jaren al verschillende updates doorgevoerd. Met nieuwe algoritme-update wil Google een nog sterker signaal afgegeven dat gebruikersvriendelijkheid, en daarmee laadsnelheid van websitepagina’s, zwaar meewegen.

Een snellere website is een succesvollere website

Wat het belang van een snelle laadtijd is, dat begrijpen we allemaal wel. De meeste mensen bezoeken tenslotte liever een snelle dan een trage website. Maar laadtijd is niet alleen een kwestie van voorkeur. Het heeft ook een enorme impact op het succes van een site.

Google liet in 2020 een onderzoek uitvoeren door Deloitte Ireland LLP waarbij gekeken werd wat het effect op consumenten is wanneer de laadsnelheid van webpagina’s wordt verhoogd. En dan met name de snelheid van laden op mobiele apparaten. Gedurende 4 weken werden de sitegegevens geanalyseerd van 37 Europese en Amerikaanse merken uit de detailhandel, reizen en luxe producten. Hieruit kwam naar voren dat een verbetering van slechts 0,1 seconde op de laadtijd, de bezoekerservaring positief beïnvloedde. Wat ook de conversieratio verhoogde. En niet gering! Slechts 0,1 seconden sneller laden (dus minder lang wachten voor bezoekers) zorgde ervoor dat het aantal pagina’s dat werd bezocht met 7 tot 8 % steeg. Wat voor de deelnemende bedrijven resulteerde in een omzetstijging van 10%.

Het onderzoek bevestigt wat al langer bekend was: websitebezoekers bezoeken steeds vaker het internet via een mobiel apparaat (mobile-first), maar vooral: time matters!

Snel, sneller, snelst, of snelheid, autoriteit & context?

Heeft het zin om met de komst van de Google Page Experience de focus te verleggen naar een snelle website alleen? Nee! Hoe belangrijk een snelle laadtijd ook is, Google kijkt nooit naar één element alleen. Een goede inhoud zal altijd een cruciale rol spelen bij het bepalen van de paginarangschikking. Het totaalpakket, dus alles wat met de website te maken heeft, ziet Google graag in het teken staan van een goede bezoekerservaring. Daartoe behoort niet alleen dat een pagina snel kan laden, maar ook de mobielvriendelijkheid van de website, de veiligheid (veilig kunnen browsen) en de kwaliteit van de content.

Waarom is paginasnelheid belangrijk?

dav

Een zo hoog mogelijke laadsnelheid is inmiddels een stevig SEO-eis. Niet alleen voor betere resultaten in de zoekresultaten, maar ook voor bezoekers. Uit een onderzoek van LoadStorm blijkt dat je slechts 5 seconden hebt voor een goede eerste online indruk. Wanneer deze verloren gaan aan de laadtijd, haal je dat niet meer in. Ook andere onderzoeken wijzen uit dat bezoekers erg ongeduldig zijn. 74% tot 85% van de bezoekers vindt 5 seconden wachten het absolute maximum. Ook haakt bijna de helft van de potentieel geïnteresseerden definitief af wanneer een website langzaam is, hapert bij het laden of fouten meldt.

Omdat Google laadsnelheid net zo belangrijk vindt als bezoekers, is het voor ondernemers met serieuze online ambities onvermijdelijk om laadtijd serieus te nemen.

Wat zijn de Google-criteria voor laadsnelheid?

Google verdeelt websitesnelheid onder in drie kwalificaties: snel, gemiddeld of langzaam. Waar een website onder valt wordt onder andere bepaald door te kijken naar onder andere de First Contentful Paint (FCP). De FCP meet de tijd vanaf het moment dat de pagina begint te laden tot het moment waarop een deel van de pagina-inhoud op het scherm wordt weergegeven. Maar er zijn nog meer criteria, waaronder:

  • De snelheid waarbinnen een pagina alle visuele elementen op het scherm kan weergeven.
  • Hoe snel kan de pagina de vereiste code laden zodat gebruikers kunnen starten met interactie? (klikken, scrollen)
  • Hoe snel reageert een pagina na het laden vervolgens op de eerste gebruikersinteractie?
  • Hoe staat het met de visuele stabiliteit? Dit wil zeggen hoe stabiel elementen zoals buttons, links en zoekbalken op hun plaats blijven tijdens het laden? Bezoekers zijn snel met klikken. Dan wil je niet dat een button of zoekbalk verschuift en bezoekers opnieuw moeten starten of een foutmelding krijgen.

Een snelle WP-website met Oxygen

Ben je benieuwd hoe je een bestaande website sneller kunt maken, nu je weet waarom een snelle laadtijd van je website belangrijk is? Hierover kun je meer lezen in een ander blog dat ik over laadsnelheid schreef. Voor nieuwbouw van extreem snelle websites werken wij met WordPress Oxygen. Hiermee zijn zowel op vaste als op mobiele apparaten 95+ Google Pagespeed scores geen uitzondering. Dit maakt Oxygen op dit moment tot de beste tool om een WordPress-website te ontwikkelen met een full speed laadvermogen. WP-Oxygen voldoet dan ook ruim aan de Google Page Experience-eisen. Meer weten? Klik dan door naar onze pagina ‘WordPress Oxygen’, of neem contact op voor meer informatie.

Contact info

Heb je vragen, wil je een vrijblijvende offerte of wil je gewoon even sparren? Bel dan met Kevin.